Teknolojinin Faydaları ve Zararları

Teknolojinin Zararları

Hayatımızın her alanını tutsak alan teknolojiden kopmak imkânsız. Zararlarını düşünmeden, sınırsızca “faydalarını” kullanmaya devam ediyoruz.

Tarihte bilim ve mühendislikten evvelce meydana çıkan teknoloji; insanoğlunun gereksinimlerine ideal yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi amacıyla lüzumlu bilgi ve yeteneklerdir. Endüstri dallarıyla alakalı üretim yöntemleri, araçlar, gereçler ve aletleri amacıyla alan bilgilerdir. Bilimin uygulamacı yönlerini ifade eder. Günümüzde veri paylaşımının, keşiflere yön veren etkin bir parçasıdır. İnsanların gereksinimlarından meydana çıkan teknoloji, hayatı basit duruma getirmeyi nedenler. Makalemizde, sınırı olmayan bir bilim dalının özetini bulacaksınız.

Teknolojinin Faydaları
Son yüzyıllarda teknolojinin insanlara neler kazandırdığını, ne gibi faydaları olduğunu anlatmak amacıyla sayfalar yetersiz kalır. Sadece televizyon ve bilgisayarın faydaları bile, teknolojinin hayatımıza katkılarını özetlemeye yeter. Doğrudan ve dolaylı olarak insanlara on binlerce faydasından söz edebiliriz. Bazıları şunlar;

Teknoloji yardımıyla bilgi alış verişi basitlaştı. Dünyanın diğeri ucunda gerçekleşen bir olaydan hemen haberimiz oluyor.
Hayatı basitleştirir ve pratikleştirir. Evinizde internetten alış veriş yapabilirsiniz, kilometrelerce uzaklıktaki bir vakası anlık olarak izleyebilirsiniz, 2 dakikada apartmanın 10. katına çıkabilirsiniz.
Günümüzde tıp sektörü nerdeyse her alanda teknolojiye bağımlı. DNA analizleri, tahliller, ameliyatlar gibi sonsuz tıp programı teknoloji yardımıyla gerçekleşebilir.
Ölümcül çoğu hastalığın çaresi teknoloji yardımıyla bulunmuştur.
Teknolojinin en büyük katkılarından biri de ulaşım sektörüdür. Kara, hava, deniz ulaşımında sarfedilen her türlü araç, teknoloji ürünüdür. Atla bir günde gidebileceğiniz mesafeyi, teknoloji kullanılarak imal edilen otomobille birkaç saatte alabilirsiniz.
Küresel ekonomi başta olmak üzere ülke ekonomilerinin gelişmesine, sanayi ve eğlence sektörünün artmasına yol açtı.
Günlük hayatta kullandığımız ufak ev aletleri, asansörler, beyaz eşyalar ve daha nice teknolojik aygıt, zamandan tasarruf ve verimli hizmetler sağlar.
Eğitim bölümünde her yönden teknolojinin tesiri vardır. Örneğin; öğrenciler uzak ortamlardan teknolojik araçlarla okula gelir, kitaplar teknoloji yardımıyla basılır.
Basım ve yayın sektörünün kullandığı teknolojiler, çok kısa sürede binlerce baskıya imkan sağlar. Örneğin; bir matbaada 1 saat içersinde binlerce kitap basılabilir.
Medya sektörü, teknoloji yardımıyla haber ulaştırır. Kameralar, fotoğraf makineleri, ses kayıt aygıtları, uydu sistemleri teknolojik ürünlerdir. Televizyon ve radyo yayıncılığı, teknoloji aracılığı ile yapılabilir.
Suçluların yakalanması amacıyla teknolojiden faydkısmılır. Bu nedenle sarfedilen emniyet kameraları, alarmlar, takip sistemleri, telsizler teknolojik ürünlerdir.
Eğlence, müzik ve reklâm sektörü, tamamiyle teknolojiye bağımlıdır. Albüm hazırlanması, tiyatro sergilenmesi, reklâm filmi ve klip çekilmesi, konser verilmesi ve sinema filmleri çekimleri ve yayınları amacıyla teknolojiye gereksinim vardır.
Endüstri ve sanayide de, teknoloji yardımıyla kısa sürede üretim, montaj, bakım ve tamir yapılabilir.
Son model otomobiller, süratli trenler, ses süratini aşan uçaklar, sürücüsüz araçlar, hafif hava araçları, yatlar ve daha niceleri teknoloji yardımıyla insanlığın hizmetine sunulabilir.

Teknolojinin Faydaları
Teknolojinin Faydaları

Teknolojinin Zararları
Teknolojinin zararları, belki de faydalarından fazla. Bu hususta izafi bir hal var. Yani teknolojinin yol açtığı sorunlar, tekrar teknoloji ile çözülebiliyor. Kıyası size bırakarak zararlarından söz edelim:
Ülkeler teknolojilerine güvenerek harpır. Atom bombaları, kitle imha silahları, füzeler, nükleer ve biyolojik silahlar ve harp uçakları teknoloji ile üretilir.
Teknoloji insanları tembelleştirir, hazıra ve hareket etmeyen hayata alıştırır.
Tüketimi artıran teknoloji, dünyadaki yer altı ve yer üstü kaynakları tükenme noktasına getirmiştir. Artık her türlü teknolojik ürüne binlerce lira harcıyoruz.
Bir devre lüks olarak görülen aygıtlar, gereksinim olarak kanıksandı.
Küresel ısınma gibi etraf problemlerinin başında teknoloji ile bağlantılı faktörler gelir. Örneğin; teknoloji kullanan fabrikanın atıkları bile teknoloji kullanılarak etrafa atılır.
Nükleer teknoloji gibi süreçler, kalıcı etraf felaketlerine yol açar.
Teknolojinin birtakım uygulamaları, toplumda etik, ahlâki ve kültürel problemlerin doğmasına yol açtı. Bazı değerleri olumsuz etkiledi, birtakımlarını yok etti.
İnternette paylaşılan bilgiler, insanların aleyhlerine kullanılmaya başlandı.
Makineler, insan gücünün konumunu aldı. İstihdam problemleri meydana çıkmaya başladı. Makine verimliliği, insan verimliliği ile kıyaslanmaya başlandı.
Bazı meslek dalları teknolojiye mağlup düştü, birtakımları da teknolojiye direniyor.
Teknolojinin insan sağlığına olumsuz tesiri detaylı hastalıkları tetikledi, birtakım hastalıkların meydana çıkmasına yol açtı. Günümüzde bundan sonra “teknoloji bağımlılığı” amacıyla klinikler açılıyor.
Teknoloji demek, elektrik demektir. Her türlü teknolojik aygıt elektrik kullanır. Bu sebeple teknolojik aygıtların yaydığı elektRomanyetik dalgaların, beyin nöronları başta olmak üzere bedenin elektRomanyetik kısmı üstünde olumsuz tesiri vardır.
Her yerde tespit edilen teknolojik aygıtlar radyasyona ve elektRomanyetik dalgalara maruz kalma tehlikesini artırdı.
İnsanları sanallaştırır, sosyalleşmelerini engeller ve yüz yüze etkileşimi azaltır.
Teknoloji ürünü bilgisayar oyunları, çocukların ve gençlerin hayatını olumsuz etkiledi. Yeni kuşak sıhhat problemleri meydana çıkmaya başladı. Teknolojiye bağlı depresyon, stres, uykusuzluk gibi rahatsızlıklar arttı.
Teknolojinin Tanımı ve Önemi
Teknoloji; detaylı mal ya da hizmetlerin üretiminde, bunlara yönelik nedenlerın gerçekleştirilmesinde sarfedilen teknikleri, işlemleri, becerileri ve yöntemleri içerir. Bunların derlenmesine ya da bilimsel incelemelere genel olarak “teknoloji” adı verilir. Her türlü teknik süreç, bilgi, makine, bilgisayar ve aygıtlar gibi teknik materyaller teknoloji ile bağlantılıdır. İnsanların bilimi kullanarak hayatlarını basitleştirmek amacıyla yaptığı her türlü teknik işlem, genel olarak “teknoloji” olarak açıklanır.

Teknolojinin Zararları
Teknolojinin Zararları

Doğal kaynakların kullanılmasıyla başlayan teknoloji, genel olarak insanların gereksinimlarından doğmuştur. Her gereksinim, değişik bir teknolojinin gelişmesine yol açmıştır. Tekerleğin buluşu, teknolojik bir devrimdir. Matbaa ve telefonun buluşu resmen toplumların kaderini değiştirmiştir. Nihayet internetin keşfi ile etkileşim devrimi yaşandı. Toplumlar arası etkileşim ve etkileşim kaynakları bir anda internete evrildi. Nükleer ve askeri teknolojilerdeki gelişmeler, ülkeleri yeni teknolojiler buluş etmeye sevk etti. Günümüzde bundan sonra suni zekânın insanları yöneteceğini, nano-teknolojileri ve parçacık teknolojilerini konuşuyoruz.

Teknolojinin önemine dair birkaç numune verelim. Örneğin; 1990’lı senesinin ikinci %50 sinde meydana çıkan cep telefonları olmadan nasıl yaşıyorduk? İnternet de aynı dönemlerde hayatımıza girdi ve her alanda çığır açtı. İnternetsiz günleri yaşayanlar, internetin önemini daha iyi fark edecektir. Daha geriye gidelim. Edison’un elektriği buluş etmesi, teknolojik yönden dönüm noktasıdır. Elektriksiz kalınca önemini daha iyi anlıyoruz. Günlük hayatta kullandığınız teknolojik cihazları birkaç gün kullanmayın; teknolojinin önemini daha iyi fark edeceksiniz. Her şeyden öte bundan sonra ülkelerin gelişmişlik düzeyi, sosyal yapısı, askeri harcamaları teknolojik ilerlemelere göre belirleniyor.

Teknoloji Hakkında Kısa Notlar
“Teknoloji” kelimesi, Yunanca “tekno” ve “logia” yani “zanaat, sanat” ve “bilgi, bilim” kelimelerinden türetilmiştir. “Zanaat ve sanat bilimi” olarak da tanımlanır.
Teknolojinin sosyal etkisi ve doğasıyla ilgilenen felsefe dalına “teknoloji felsefesi” adı verilir. En eski disiplinlerden biri olan teknoloji felsefesi, Antik Yunan’da meydana çıkmıştır. Tarihte ünlü çoğu filozof, teknolojiyi eleştirmiş ve sorgulamıştır.
İlk sabit disk (hard disk), 1980 senesinde üretildi. “Teknoloji harikası” olarak anılan disk, aşağı yukarı 250 kilogram ağırlığında ve 40 bin dolardı.
Türkiye’de internet kullanan insanların adedi 2017 senesi itibariyle nüfusun yüzde 67’sine ulaştı. Bu oran, 2016 senesinde yüzde 61 civarındaydı.
Dünya nüfusunun yarıdan çoğu en az 1 adet cep telefonu kullanıyor.
Dünyadaki tüm para trafiklerinin yalnızca yüzde 10’u nakit olarak yapılıyor; başka kısım ise tamamiyle teknoloji ürünü dijital ya da sanal paralardır.
Bilim adamları, teknoloji kullanarak mikro-partiküllere oksijen doldurup su altında soluk alma problemini aşmanın yollarını buldu.
Amerika’da askeri teknolojilerdeki ilerlemeler baş döndürüyor. Bal arılarının bombaları bulması amacıyla deneyler yapılıyor.
Teknolojinin önemine vurgu gerçekleştirme amacıyla Yılmaz Erdoğan’ın ünlü filmi “Vizontele”den bir replik paylaşalım: “Buraya gazeteler iki gün sonra geliyor. Biz duyduğumuz bir havadise şaşırdığımız vakit büyükşehirdeki insanlar oldukça unutmuş oluyor.”

Teknolojinin Zararları
Teknolojinin Zararları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: