Hizmet Kalitesi Nedir

Hizmet kalitesi nedir? | What is service quality?

HİZMET KALİTESİ 1990’lı yıllarda iş yaşamının belirleyici özelliklerinden biri kalite ye enmesi olmuştur. Kalitenin ilgili kavramların gittikçe daha fazla benims anlamı, nasıl geliştirilebileceği. kalite yaklaşımları. toplam kalite yönetimi,kalite-kârlılık ilişkileri, hizmet kalitesi çok... Read more »